Skip to main content

Srdečne Vás vítame na našej stránke Honorárneho konzulátu Laoskej ľudovodemokratickej republiky na Slovensku.

Poskytujeme konzulárnu spoluprácu, a taktiež informácie o Laoskej ĽDR a Slovenskej republike. Na našich stránkach sa oboznámite s informáciami o Laose, krajine, kultúre, prírode, našom jazyku, náboženstve, obyvateľstve, politickej štruktúre.


Ľudia z Laosu sú úprimní, otvorení, priateľskí a majú silne vyvinutý zmysel pre zdvorilosť a úctu.

Viete aký máme v Laose úctivý pozdrav? Volá sa NOP. Je to priloženie dlaní približne na úrovni hrudníka, ako pri modlení, ale nepresahuje to výšku pier a nedotýkame sa pritom tela. Čím vyššie je dlaň priložená, tým vyššiu úctu preukazujeme. Nop býva sprevádzaný miernym úklonom na preukázanie rešpektu osobám vyššieho postavenia alebo veku. Taktiež sa používa ako gesto na vyjadrenie ľútosti, vďaky, rozlúčky. S ľudmi so západu si priateľsky podávame ruku ako je zvykom u vás.

Najsvätejšie miesto máme hlavu a preto by sa hlavy nemalo vôbec dotýkať. Nohy naopak pokladáme za najmenej posvätné, teda časť chodidiel a preto by sme nohou nemali nikdy ukazovať na iného človeka či vec. Muži a ženy si neprejavujú city na verejnosti a taktiež je u nás zakázané, aby sa žena dotkla budhistického mnícha.

V ďalšej časti webu Vás radi prevedieme ďalšími zaujímavými informáciami.

Tešíme sa Vašej návšteve na tejto stránke a bude nám radosťou, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach.